Všetky naše služby vieme poskytnúť aj na splátky cez spoločnosť QUATRO. Viac informácií tu : images

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.
Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE.
Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.
Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 
Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa hustou flexibilnou maltovou zmesou. (nepoužívame pur penu! - nakoľko je ideálnym domovom pre mravčie kolónie)
Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, švárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu)
 • Hrúbka muriva 15 cm   =   10€ bm*
 • Hrúbka muriva 30 cm   =   20€ bm*
 • Hrúbka muriva 45 cm   =   25€ bm*
 • Hrúbka muriva 60 cm   =   30€ bm* a viac
* bežný meter
 
 

IZOLÁCIA MURIVA POMOCOU CHRÓM NIKLOVÝCH PLECHOV.

antikorove plechy sanacia muriva

Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Jednotlivé plechy na seba nadväzujú bočnými zámkami a vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti. Toto riešenie je veľmi vhodné hlavne pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva. Plech ktorý sa narazí do vzniknutej drážky ešte viac zhutní maltu v špáre. 
Pre prácu stačí prístup z jednej strany. Plechy sa do muriva zarážajú pomocou elektrického baranidla a je potrebná prípojka 230V. Touto metódou sa dá murivo izolovať do hrúbky 1m z jednej strany. Hrubšie murivo musí byť väčšinou prístupné z oboch strán. 
Na používané plechy je dlhodobá záruka a materiál je typu DIN 1.4301 s tromi povrchovými úpravami, každý plech je označený druhom použitého materiálu.
Vplyv použitia chróm niklových plechov na murivo
Toto je velmi častá otázka odborníkov i laikov. V prípade, ak bolo murivo pod izolácou poškodené vydrolením malty, zlepší sa rozloženie váhy, nakoľko plech zaistí rovnomerné zaťaženie po celej šírke muriva.
Použite
Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív s rovnobežnou špárou. 
Výhody izolácie chróm-niklových plechov
 • Doživotná záruka (alebo na 100 rokov)
 • Vysoko kvalitný materiál: DIN 1.4301 chrom-niklová oceľ, jej hodnota pevnosti je cca 1000 - 1200 N/mm2
 • Izoláciu je možné uskutočnovať aj počas prevádzky objektu
 • Izolácia sa môže vykonávať výlučne z vonkajšej strany do podlahy.
 • Rýchlosť izolovania je približne 10-20m2 denne. Jeden rodinný dom trvá približne 2dni.
 • Zachovanie statiky objektu, nikdy nedocháza k sadaniu muriva a praskaniu omietky.
Cena za zarážanie nerezových plechov je 150€ za m2
 

 

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM.

diamantova lanova pila podrezavanie domu

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov sa prereže betón s armatúrou, skala, žula...
Pri tomto spôsobe je diamantové lano chladené vodou, niekedy aj 100L na 1 meter dĺžky, no nakoľko disponujeme strojom s najdlhšou slučkou diamantového lana na trhu, je na vyžiadanie zákazníka možné rezať aj bez použitia vody.
Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou: je vložená PE fólia, kliny a hustá maltová výpľň.
Jednou z hlavných výhod je to že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.
 
 
Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly 
Ďaľším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva, ak je murivo nesúdržné a sype sa (je napríklad lepené hlinou)- cena je vyššia
 
Cena sa pohybuje od 200€ za m2 (v niektorých prípadoch aj viac)
* bežný meter
 

 REZANIE DIAMANTOVÝM LANOM POD VODOU.

diamantova lanova pila rezanie pod vodou

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou. 
Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie.
Nad hladinou je umiestnený stroj ktorý ovláda špecializovaný pracovník.
 • Všetky tieto práce sú individuálne naceňované. 

IZOLÁCIA MURIVA POMOCOU CHEMICKEJ INJEKTÁŽE.

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže je rozšírený spôsob ochrany muriva budov. Záhŕňa nespočet technologických riešení kombinovaných so základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže. Najčastejšie nami používané injektážne emulzie sú založené na bázi silan siloxanu alebo na bázi polyuretánových živíc. Pri správnom postupe je nutné často popri samotnom injektovaní vykonať viaceré technologické postupy, ktoré z chemickej injektáže urobia dlhodobé riešenie ochrany vášho muriva.
Aby sme zabezpečili čo najdlhšiu životnosť injektáže muriva, používame len overené produkty od jednej z najrenomovanejších firiem na Slovensku - Remmers. Pre každý objekt vypracujeme individuálnu ponuku, kedy volíme technologické postupy s ohľadom na mieru poškodenia muriva (zasolenie, miera vlhkosti, vek budovy), druhu muriva, konštrukciu stavby a jej využitie. Chemická injektáž v kombinácii s použitím sanačných omietok, neutralizačných prostriedkov a hydroizolačných náterov od značky Remmers a ich správnym aplikovaním, je trvácne riešenie ochrany vášho muriva pred vlhkosťou a jej negatívnymi vplyvmi.
Vplyv použitia chemickej injektáže na murivo
Chemická injektáž nemá negatívny vplyv na statiku budovy, dokonca emulzie na bázi polyuretánových živíc, majú tendenciu samotné murivo viac spevniť.
Použite
Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív, pri hlinených domoch a murivách zo zmiešaného kamenného materiálu je však výsledok injektáže menej istý ako pri iných typoch muriva. Nakoľko kameň nemá kapiláry a nie je nasiakavý, je nutné aby pojivého materiálu (napr. malta) bolo na objem v murive aspoň 25%. Čím menej nasiakavý a homogénny materiál je v murive, tým vyššia je nutnosť použiť zvislé hydroizolačné a sanačné systémy.
Výhody izolácie chemickou injektážou
 • Izoláciu je možné uskutočnovať aj počas prevádzky objektu
 • Menší stavebný zásah ako pri mechanickom podrezaní muriva
 • Zachovanie statiky objektu, nikdy nedocháza k sadaniu muriva a praskaniu omietky.
 • šikovný majster si dokáže injektáž zhotoviť aj svojpomocne - viď. http://www.injektaz-muriva.sk/

Cena za vyhotovenie injektáže sa určuje výhradne individuálne na základe obhliadky objektu.